25 sep 2020 16:49

Agenda van de elektronische ministerraad van 25 september 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze vrijdag.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Kennisgebieden van de leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen van het FANC
  • Overheidsopdracht voor Defensie: reservevalschermen
  • Globaal budget 2020 van de financiële middelen voor de farmaceutische specialiteiten
  • Subsidie aan de Sectorale Fondsen Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
  • Wijzigingen betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen met inkomsten uit een politiek mandaat
  • Ouderschapsverlof en mantelzorgverlof voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid
  • Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet
  • Varia