06 jun 2019 19:32

Agenda van de elektronische ministerraad van 7 juni 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Verlenging van de taalkaders voor het personeel van het Grondwettelijk Hof
  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2019
  • Aanpassing van diverse koninklijke besluiten die te maken hebben met het netwerk van de sociale zekerheid
  • Financiering 2019 van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg
  • Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve planning voor 2019
  • Varia