10 dec 2021 09:24

Agenda van de ministerraad van 10 december 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Openbaar ambt: aanpassingen inzake telewerk

 • Openbaar ambt: dienstvrijstelling voor vaccinatie tegen het coronavirus

 • Organisatie en werking van de cel voor financiële informatieverwerking

 • Innovatiepartnerschap voor de ontwikkeling van een dossierbeheerssysteem voor de Rechterlijke Orde

 • Overheidsopdracht voor de aankoop van broeken voor de politie en Defensie

 • Regie der Gebouwen: meerjarenplan 2021-2026

 • Regie der Gebouwen: klikstrategie voor de levering van elektriciteit en gas

 • Verduidelijking in de regelgeving over de flexi-jobs

 • Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer

 • Wijzigingen wat betreft het beheer van het globaal medisch dossier - tweede lezing

 • Remgeld op de toezichtshonoraria van oncologen

 • Sociaal statuut van zorgverleners

 • Verdeling van het bedrag bestemd voor de fondsen voor wetenschappelijk onderzoek

 • COVID-19: social distancing voor de afgifte van aangetekende zendingen

 • Termijn voor de aangifte van de arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen

 • Gelijkschakeling van beursstudenten en niet-beursstudenten in het systeem van socio-professionele vrijstelling

 • 'Dode hand' 2021

 • Asiel: lijst van veilige landen van herkomst

 • Defensie: voorstel van Belgische operationele inzet in 2022

 • Derde deel van het programma 2021 voor de leningen van staat tot staat

 • Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet

 • Twintigste wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

 • Toediening covid-vaccins door apothekers

 • Aankoopgarantie griepvaccins seizoen 2021-2022
   
 • Aankoop geneesmiddelen voor behandeling COVID-patiënten
   
 • Varia