01 jun 2017 18:00

Agenda van de ministerraad van 2 juni 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op  www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Omzetting Europese en internationale richtlijn over maritieme scheepvaart - Tweede lezing
 • Benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten
 • Overheidsopdracht voor een "Cyber Security Early Warning System"
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Overheidsopdracht voor de geïntegreerde politie
 • Vaststelling van het globaal budget voor de ziekenhuizen voor 2017
 • Regelgeving voor de accreditering van artsen
 • Financiering van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen
 • Regeling van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek
 • Omzetting van de Europese richtlijn over de markten voor financiële instrumenten
 • Overdracht van een deel van de verkoop van collectiemuntstukken aan het Rode Kruis, het BOIC en Child Focus
 • Retributies voor taken aan de gewesten toevertrouwd door het FAVV in het kader van fytosanitaire controles
 • Wijziging van de elektriciteitswet om de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem te verbeteren - Tweede lezing
 • Bepalingen over de federale elektriciteitsbijdrage
 • Gewijzigde bepalingen voor het rijbewijs B
 • Vervoersplan van de NMBS - december 2017
 • Reglementering over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor
 • Nieuwe Europese reglementering over het vervoer van gevaarlijke stoffen van klasse 7
 • Verhoging van de middelen van het Internationaal Monetair Fonds
 • Bijkomende bijdrage aan de "loan account" van de Poverty Reduction and Growth Trust
 • Deelname van een Belgische officier aan operatie Inherent Resolve aan boord van een Amerikaans schip
 • Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve planning voor 2017
 • Instemming met de wijziging van de overeenkomst tot oprichting van een Internationale Douaneraad
 • Instemming met de luchtvaartovereenkomst tussen België en Guinee
 • Instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada
 • Instemming met de globale economische en handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada
 • Instemming met het toetredingsprotocol van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru
 • Instemming met het verdrag tussen België en Nederland voor de aanpassing van de grens tussen de gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de stad Wezet
 • Uitbreiding van de Belgische bijdrage landtroepen in Irak in het kader van de internationale coalitie tegen Daesh
 • Varia