02 sep 2016 10:32

Agenda van de ministerraad van 2 september 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Terreinoverdracht voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Antwerpen
  • Terbeschikkingstelling van kantoorruimtes voor satellietkantoren van FOD's en POD's
  • Aanpassing bevoegdheden Regie der Gebouwen inzake vastgoedtransacties: controle en protocolakkoord
  • Strategienota Centraal-Afrika
  • Transport van een Kroatische schenking voor Malinese leger binnen het kader van de Europese trainingsmissie in Mali
  • Varia