23 mrt 2017 09:51

Agenda van de ministerraad van 23 maart 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Benoeming van de leden van de Euthanasiecommissie
 • Maatregelen in de strijd tegen fiscale fraude - Tweede lezing
 • Deelname van een Belgisch officier aan de staf CTF150 in Bahrein
 • Belgische deelname aan ontmijningsoperatie "Historical Ordnance Disposal 2017" in de Baltische Zee
 • Instemming met het verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen
 • Instemming met het multilateraal akkoord over de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen
 • Instemming met de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten van de ontwikkelingsgemeenschap van zuidelijk Afrika
 • Instemming met de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland
 • Instemming met de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC Stichting
 • Instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba
 • Varia