07 mei 2010 11:50

Begroting

Bugettaire discipline en behoedzaamheid voor nieuwe uitgaven

Bugettaire discipline en behoedzaamheid voor nieuwe uitgaven

De ministerraad heeft ingestemd met een omzendbrief over de budgettaire discipline en behoedzaamheid voor nieuwe uitgaven tijdens de periode van lopende en voorzichtige zaken.
 
De omzendbrief schrijft voor dat de budgettaire vastleggingen beperkt moeten worden tot de strikt noodzakelijke initiatieven die nodig zijn om:

  • het dagelijkse routinebeheer van de administratieve zaken verder te zetten
  • de bevoegdheden inzake voogdij verder te zetten
  • de zaken af te handelen waarvoor geen nieuw initiatief van de regering vereist is
  • de dringende zaken onder meer in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap  te behartigen

Er wordt een monitoringcomité opgericht dat verslag zal uitbrengen bij de werkgroep beleidscoördinatie.