02 sep 2014 12:14

Belangrijke 1ste september voor FAMIFED

Op 1 september 2014 rondt FAMIFED de integratie van de kinderbijslagdossiers uit de publieke sector af. FAMIFED betaalt dan in totaal 335.217 dossiers uit waarvan 56.415 kinderbijslagdossiers recent zijn overgenomen in het kader van de 6de Staatshervorming. FAMIFED is daarmee de grootste betaalinstelling in de sector van de kinderbijslag én neemt een sleutelpositie in voor de bevoegdheidsoverdracht naar de deelentiteiten.

In het kader van de uitvoering van de 6de Staatshervorming hebben de betaaldiensten bij FAMIFED de voorbije 9 maanden 56.415 dossiers van andere overheidsdiensten geïntegreerd bij haar eigen kinderbijslagfondsen dit zonder impact op de continuïteit van de uitbetaling van de kinderbijslag aan de gezinnen. Dankzij de expertise en inzet van het personeel en dankzij de technische uitrustingen bij FAMIFED, verliep de overdracht van de tienduizenden dossiers vlekkeloos.

FAMIFED is met 335.217 kinderbijslagdossiers voor een totaal bedrag van 1,4 miljard euro de grootste betaalinstelling in de sector van de kinderbijslag. Vergelijk maar met 2 andere grote fondsen Partena (187.307 dossiers) en RSZPPO (131.099 dossiers). Vanaf 1 december 2013 centraliseert FAMIFED in haar portfolio de dossiers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, de Hogeschool Gent, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service public de Wallonie, SEPAC Région wallonne et Communauté française, Societé wallonne de Crédit social, Université de Liège, AWIPH, AWEX, Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Wallonie- Bruxelles International, Artesis- Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogeschool PXL (Hasselt) en Universiteit Antwerpen . Ook de dossiers van HR Rail (NMBS), alle publieke diensten beheerd door de CDVU (Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven), Defensie en de Hulpkas voor Zelfstandigen worden vanaf 1 september 2014 allemaal beheerd door FAMIFED. Het agentschap is eveneens de enige beheerder voor de dossiers binnen het regime van de gewaarborgde kinderbijslag: gezinnen die in geen enkel ander stelsel kinderbijslag kunnen aanvragen.

Om tijdens het proces de werklast van de overdracht te verdelen, zijn dossiers van instellingen die niet tot de openbare sector behoren (HR RAIL en Hulpkas voor Zelfstandigen) na de eerste betaling automatisch gedecentraliseerd naar de provinciale bureaus van FAMIFED op basis van de woonplaats van de rechthebbende.

Ter herinnering, vanaf 1 juli 2014 werkt FAMIFED als federale instelling voor de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). De datum vanaf dewelke de gemeenschappen hun dossiers zelf gaan beheren, is nog niet gekend.

Perscontacten

Pascale MEGAL (FR) - 0474 83 32 92
Joke VERBEEK (NL) -  0471 09 80 94