25 nov 2005 15:43

Bezoek Minister De Decker aan de Regio van de Grote Meren

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zal van 26 november tot 2 december een bezoek brengen aan de Regio van de Grote Meren: hij zal zich achtereenvolgens naar Rwanda, Burundi en de Democratische Republiek Kongo begeven, 3 partnerlanden van de Belgische Samenwerking.

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zal van 26 november tot 2 december een bezoek brengen aan de Regio van de Grote Meren: hij zal zich achtereenvolgens naar Rwanda, Burundi en de Democratische Republiek Kongo begeven, 3 partnerlanden van de Belgische Samenwerking.

Bezoek van Minister Armand De Decker aan de Regio van de Grote Meren 24 november 2005 De Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zal van 26 november tot 2 december een bezoek brengen aan de Regio van de Grote Meren: hij zal zich achtereenvolgens naar Rwanda, Burundi en de Democratische Republiek Kongo begeven, 3 partnerlanden van de Belgische Samenwerking. In Rwanda zijn politieke contacten voorzien op het hoogste niveau tussen Minister Armand De Decker en de Rwandese autoriteiten: er is voorzien dat de Minister wordt ontvangen door de President van de Republiek, de heer Paul Kagame, en dat hij verschillende Ministers van de Rwandese regering zal ontmoeten. De Belgische Samenwerking is in Rwanda actief in de sectoren van de gezondheid, het onderwijs, de steun aan de rechtsstaat en justitie en in de sector van de rurale ontwikkeling. Het federale budget van de samenwerking tussen België en Rwanda bedraagt momenteel 13,3 miljoen euro per jaar (totaal DGOS 2004): 5 miljoen voor de directe bilaterale samenwerking, 6 miljoen voor de indirecte samenwerking, 1,3 miljoen voor de multilaterale samenwerking en 1 miljoen via het Overlevingsfonds. In Burundi en de Democratische Republiek Kongo zal het bezoek van Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker op hetzelfde ogenblik plaatsvinden als het bezoek van Minister van Landsverdediging André Flahaut. Het zal gaan om de eerste missie van leden van de Belgische regering te Burundi na de opstelling van nieuwe democratische instellingen als gevolg van het slagen van het verkiezingsproces dat een einde heeft gesteld aan tien jaar burgeroorlog. Het doel van de missie van Minister De Decker is een nieuw partnerschap oprichten tussen België en Burundi en de Gemengde Commissie voorbereiden die begin 2006 zal plaatsvinden. Er zijn eveneens politieke contacten op het hoogste niveau voorzien tussen Minister Armand De Decker en de Burundese autoriteiten : de Minister zou de President van de Republiek, de heer Pierre Nkurunziza, moeten ontmoeten, en verschillende Ministers van de nieuwe Burundese regering. Minister De Decker zal eveneens projecten van de Belgische Samenwerking in Burundi bezoeken. De Belgische Samenwerking is in Burundi actief in de sectoren van de landbouw en de voedselveiligheid, het onderwijs, de basisgezondheidszorg, basisinfrastructuren en de consolidatie van de samenleving. Het federale budget van de samenwerking tussen België en Burundi bedraagt 13,6 miljoen euro per jaar (totaal DGOS 2004): 8 miljoen voor de directe bilaterale samenwerking, 2,5 miljoen voor de indirecte samenwerking en 3,1 miljoen voor de multilaterale samenwerking. In de Democratische Republiek Kongo zullen Ministers De Decker en Flahaut zich naar Katanga begeven (Lubumbashi, Kamina, Kalemie), de Oostelijke Provincie (Kisangani) en Kinshasa. Tijdens zijn vorige bezoek aan de DRK, van 11 tot 14 november jongstleden, heeft Minister De Decker de gelegenheid gehad om gesprekken te voeren met alle belangrijke actoren van de Kongolese politieke scène. Nieuwe gesprekken zijn voorzien met de President van de Republiek, de heer Joseph Kabila alsook met meerdere Ministers van de overgangsregering. Minister De Decker zal eveneens verschillende bezoeken brengen aan projecten van de Belgische Samenwerking. De Belgische Samenwerking is in de DRK actief in de sectoren van de consolidatie van de samenleving, de gezondheidszorgen, het onderwijs en de opleiding, de landbouw, de infrastructuren, alsook bij de steun aan het verkiezingsproces en bij de hervorming van de veiligheidssector. Het federale budget van de samenwerking tussen België en de DRK bedraagt momenteel 69,4 miljoen euro (totaal DGOS 2004): 34,9 miljoen voor de directe bilaterale samenwerking, 19,7 miljoen voor de indirecte samenwerking, 13,4 miljoen voor de multilaterale samenwerking en 1,4 miljoen via het Overlevingsfonds en de Investeringsmaatschappij BIO. Perscontact Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : +32 475 75 62 88 @ : erik.silance@diplobel.fed.be Alexandra Mathelot Persattaché van de Minister Gsm : +32 472 50 47 13 @ : alexandra.mathelot@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be