26 jun 2015 15:04

De ministers Daniel Bacquelaine en Willy Borsus huldigen het NPC in

Deze vrijdag, 26 juni, hebben de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, en de Minister van Middenstand, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Willy Borsus, het Nationaal Pensioencomité (NPC) ingehuldigd.

Dit intersectoraal overlegorgaan brengt vertegenwoordigers samen van de werkgevers en de zelfstandigen, de werknemers en de regering. De taak van het NPC bestaat erin voor alle pensioenstelsels (werknemers, zelfstandigen en publieke sector) de contouren vast te leggen van de diverse belangrijke, structurele hervormingen zoals de inachtneming van de zwaarte van werk, de mogelijkheid om met deeltijds pensioen te gaan, het pensioen met punten, of zelfs de modernisering van de gezinsdimensie van ons pensioenstelsel.

 

Minister Daniel BACQUELAINE: « De eerste vergadering van het NPC vormt een belangrijke stap in de pensioenhervorming en geeft blijk van de centrale rol die de regering toebedeelt aan sociaal overleg. De prioriteit zal erin bestaan een objectieve lijst van zwaar en belastend werk op te stellen. Ik wens alle partijen die bij dit project zijn betrokken, een prachtig eindresultaat van hun werkzaamheden. »

 

Minister Willy BORSUS: «Het is de eerste keer dat instellingen de grenzen van de stelsels doorbreken, omdat de vertegenwoordigers van de loontrekkenden, de zelfstandigen en de ambtenaren verenigd zijn in het Nationaal Pensioencomité. Onze zelfstandigen hebben recht op een correct pensioen, met name gelet op de risico’s die zij nemen. Daarom moeten zij bij elke hervorming van het pensioenstelsel de aandacht krijgen die zij verdienen. De nieuwe regels die we invoeren, moeten aangepast en aanpasbaar zijn aan de bijzonderheden van de zelfstandigen. Dit zal een belangrijk aandachtspunt zijn voor dit nagelnieuwe Comité'."

 

De Wet van 21 mei 2015 richt het Nationaal Pensioencomité op, met daarnaast het Kenniscentrum en de Academische Raad.

 

Het Kenniscentrum verleent alle technische bijstand die is vereist voor de evaluatie en de invoering van pensioenvoorstellen. Het Begeleidingscomité van het Kenniscentrum heeft al op 8 juni jongstleden vergaderd om de werkzaamheden van het NPC voor te bereiden. De Academische Raad, die de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 opvolgt, dient wetenschappelijk en onderbouwd advies over de pensioenen te verstrekken.

 

De Ministerraad heeft tijdens zijn vergadering van 25 juni het KB goedgekeurd die de leden van de Academische Raad aanstelt. De Academische Raad zal worden voorgezeten door Professor Frank Vandenbroucke.

 

Contactpersoon


Koen Peumans, woordvoerder van Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen
0473/81.11.06 -  koen.peumans@bacquelaine.fed.be


Pauline Bievez, woordvoerder van Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
0477/38.45.01 – pauline.bievez@borsus.fgov.be