11 dec 2006 10:34

De pacificatie en de democratisering van de Democratische Republiek Kongo

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft op 6 december met de Belgische regeringsdelegatie deelgenomen aan de benoemingsceremonie van President Joseph Kabila.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft op 6 december met de Belgische regeringsdelegatie deelgenomen aan de benoemingsceremonie van President Joseph Kabila.

De pacificatie en de democratisering van de Democratische Republiek Kongo, een groot succes van de regeringen-Verhofstadt BRUSSEL, 8 december 2006 - Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft op 6 december met de Belgische regeringsdelegatie deelgenomen aan de benoemingsceremonie van President Joseph Kabila. Tijdens dit historische ogenblik heeft President Kabila zijn vastberadenheid bevestigd om Kongo herop te bouwen, om het goed bestuur in te stellen en om de volledige Kongolese bevolking te betrekken bij de tolerantie, en zijn voornemen tot economische en sociale heropleving. Voor Minister Armand De Decker is de intrede van de Derde Democratische Republiek Kongo, gesymboliseerd door de intrede van een democratisch verkozen President en Parlement, het grootste diplomatieke succes van België in de laatste kwarteeuw. Armand De Decker meent dat, zelfs wanneer de verdienste van het succes van het verkiezingsproces in de eerste plaats het Kongolese volk ter eer komt dat heeft blijk gegeven van moed en vastberadenheid in haar wil tot verandering, en van een ongelooflijk groot geduld, dit welslagen van het democratiseringsproces enkel mogelijk was door de vastberadenheid van de twee regeringen-Verhofstadt om Kongo bovenaan haar internationale prioriteiten te plaatsen en door haar volharding om de internationale gemeenschap te overtuigen om hetzelfde te doen. Zonder de wil en de actie van Guy Verhofstadt, Louis Michel en Armand De Decker die hem opvolgde in de regering was dit alles hoogstwaarschijnlijk niet gebeurd, gezien het scepticisme en de cynische onverschilligheid aanwezig waren in zowel België als de rest van de wereld. Tijdens zijn onderhoud met President Kabila heeft Minister De Decker zijn beslissing aangehaald om de Belgische hulp aan Kongo aanzienlijk te verhogen. Het budget van de Belgische Samenwerking met de DRK zal op die manier stijgen van 79 miljoen euro in 2006 tot 109 miljoen euro in 2007. Een Indicatief Samenwerkingsprogramma voor de jaren 2008 tot 2010 zal worden opgesteld, in partnerschap met de nieuwe Kongolese autoriteiten, tijdens een Gemengde Commissie die snel na de installering van de nieuwe Kongolese regering zal worden georganiseerd. Op 7 december heeft Minister Armand De Decker met de Kongolese Minister van Buitenlandse Zaken, Raymond Ramazani, twee specifieke conventies ondertekend over het steunprogramma aan het gezondheidssysteem (8 miljoen euro) en het restauratieprogramma van het rechtssysteem (1 miljoen 300.000 euro). Minister Armand De Decker heeft met veel interesse de staat vastgesteld van de vooruitgang van de saneringswerken van Kinshasa, geïnitieerd door de Belgische Samenwerking in het kader van het noodplan voor de DRK, en die sinds 4 augustus jongstleden gezorgd hebben voor 1.700 arbeidsplaatsen voor de Kongolese bevolking. Hij heeft zich gedurende een lange tijd onderhouden met de jongeren en de vrouwen van de gesaneerde wijken die met veel emoties hebben getuigd over hun tevredenheid. Minister De Decker heeft ook de vooruitgang kunnen vaststellen van de rehabilitatie van de haven van Kinshasa die momenteel aan de gang is in het kader van de jumelage met de haven van Brussel. Minister Armand De Decker heeft de Kongolese autoriteiten tenslotte de organisatie aangekondigd van een internationale conferentie over het duurzame beheer van de bossen in de Democratische Republiek Kongo in Brussel, op 26 en 27 februari 2007. Perscontact : Erik Silance Woordvoerder van de Minister +32 475 75 62 88 @ : erik.silance@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be