25 apr 2003 17:00

Einde van de vereniging tussen Electrabel en S.P.E.

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) in het kader van de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt.

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) in het kader van de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt.

Het gaat meer bepaald om de opheffing van een koninklijk besluit om zo een einde te maken aan de vereniging in participatie die is opgericht tussen Electrabel en de Samenwerkende vennootschap voor de Productie van Elektriciteit (S.P.E.). Deze vereniging in participatie werd opgericht ten einde het resultaat van de activiteiten van Electrabel en S.P.E. te bundelen op het vlak van de productie en transmissie van elektriciteit in België. De vereniging in participatie werd vereffend en de overeenkomst houdende regeling ervan werd vernietigd. (*) ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 februari 1981 houdende uitvoering van artikel 173, §1, alinea 2, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980.