27 apr 2017 12:13

Energiepact: start consultatieronde

De ministers van Energie van de federale en regionale regeringen – Marie Christine Marghem, Bart Tommelein, Christophe Lacroix en Céline Fremault – zijn woensdag 26 april opnieuw samengekomen over het interfederaal energiepact. De bedoeling van dit pact is om een gemeenschappelijke energievisie 2030-2050 voor ons land uit te werken.

De ministers hebben vandaag de werkmethode beslist, om vóór het einde van het jaar samen tot een energiepact te komen. De uitwerking van het pact zal gebeuren op basis van een consulatie in twee fases. Vanaf 3 mei tot 30 juni zullen een honderdtal actoren van de energiewereld (de industrie, energieleveranciers, milieuverenigingen, consumentenorganisaties, enz.) worden geraadpleegd.

Ook de burgers betrekken

De ministers hebben de groep ENOVER, bestaande uit de verschillende energieadministraties, de opdracht gegeven om tegen midden september de reacties van de stakeholders samen te vatten en een tekst voor te leggen. De ministers komen daarna samen om hierover te discussiëren en een gemeenschappelijk voorstel uit te werken, dat ze zullen voorleggen aan hun respectievelijke regeringen. Vervolgens zullen ook de burgers worden geraadpleegd via een participatieve website.

‘De bijdragen van alle burgers, publieke instellingen, sectorfederaties, vakbonden en verenigingen zijn noodzakelijk om de uitdagingen op het vlak van energie tot een goed einde te brengen’ aldus de vier ministers van Energie. De ministers zullen de ontvangen input zoveel mogelijk integreren en voor het einde van het jaar met een definitieve tekst komen.

Voor meer inlichtingen

Marie-Ange Dhondt
Woordvoerder  Minister Marghem
marie.ange.dhondt@marghem.fed.be
+32 475 44 34 26

Charlotte Quevedo
Persattaché Minister Lacroix
charlotte.quevedo@gov.wallonie.be
+32 498 66 66 10

Margot Neyskens
Woordvoerder Minister Tommelein                 
margot.neyskens@vlaanderen.be
+32 476 85 15 32<

Katherine Jacobs
Persattaché Minister Frémault
kjacobs@gov.brussels
+32 474 62 40 43