13 mei 2016 13:17

Europees Fonds voor hulp aan de meest behoeftigen: een onontbeerlijk instrument voor 200.000 mensen

780 OCMW’s en organisaties verdelen in België levensmiddelen aan de meest behoeftigen via het Europees Fonds voor hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). De Ministerraad heeft deze ochtend de gunning goedgekeurd voor de aankoop van levensmiddelen voor een bedrag van 9,8 miljoen euro in 2016. 


Deze gunning werd gedaan in het kader van de invoering van het operationele programma voor Europese voedselhulp. In het kader van dit programma beschikt België over 73,8 miljoen euro voor de periode 2014-2020. België moet bovendien een cofinanciering voorzien van minstens 15%.

 

Willy Borsus, minister van Maatschappelijke Integratie, verklaarde het volgende: “In België doen meer dan 200.000 mensen een beroep op voedselhulp. De cijfers zijn duidelijk: 5,1% van de Belgische bevolking leefde in 2013 in ernstige materiële ontbering. 4,6% van de Belgische  bevolking was niet staat zich minstens om de twee dagen een maaltijd aan te bieden met vlees, gevogelte, vis of het vegetarische equivalent. Deze voedselhulp is van kapitaal belang omdat een groot aantal mensen hierdoor dagelijks kunnen rondkomen”.

 

Historiek

 

In 2013 werd het Europese voedselhulpprogramma vervangen door een fonds, het FEAD (Europees Fonds voor hulp aan de meest behoeftigen). Concreet wil het FEAD de ernstige materiële ontbering van de meest behoeftigen verzachten om hen te helpen uit de armoede te geraken.

 

De aangekochte levensmiddelen worden verdeeld onder de zowat 780 OCMW’s en erkende Belgische partnerorganisaties, die ermee belast zijn ze te gratis te verdelen aan de meest behoeftigen.

 

In 2014 werden 14 verschillende types van levensmiddelen aangekocht, voor 225.549 mensen die in armoede leven. In 2015 werd voor de eerste keer een materieel product aangekocht dat geen levensmiddel is in het kader van het Fonds, bovenop de 15 levensmiddelen (wegwerpluiers voor zuigelingen en hygiënekits).


Er wordt een bijzondere aandacht besteed aan de betrokken producten: voedingswaarde, glycemische index, variëteit, enz.  Om voortdurend vooruit te kunnen gaan, worden er trouwens regelmatig vergaderingen georganiseerd om te bepalen hoe de kwaliteit van de producten en de geleverde diensten verbeterd kan worden. Dit hulpprogramma vormt op die manier een echte meerwaarde waardoor niet enkel armoede bestreden kan worden, maar ook gezorgd kan worden voor een sanitaire veiligheid.

 

We schatten dat vandaag een alleenstaande van wie het inkomen minder dan 1.074€ bedraagt in armoede leeft. Welnu, deze verarming treft één persoon op 7. De materiële middelen die het toelaten om te betalen voor huisvesting, energie, gezondheidszorg, de andere verplichte kosten en voeding, zijn vaak te beperkt om deze personen degelijke levensomstandigheden te bieden. Sommigen wenden zich dan tot de voedselhulp: verdeling van voedselpakketten, sociale restaurants of nog sociale kruideniers.

 

Volgens de laatste rapporten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bevindt België zich in termen van voedselonzekerheid nochtans bij de landen, waarvan het percentage van de bevolking dat geen voedsel kon kopen het laagst is.