25 jan 2013 16:11

Gemeenschappelijke verklaring van de Waalse regering, de Federale regering en een delegatie van vertegenwoordigers van de werknemers van ArcelorMittal

We accepteren de sluiting en de beslissing van ArcelorMittal niet. We staan allemaal achter de werknemers voor het uitwerken van een industrieel plan en om de tewerkstelling te redden.

Het is de prioriteit van de Waalse regering om een industriële overnemer te vinden voor de installaties van ArcelorMittal.
De Federale Regering zal de werknemers en de Waalse regering daarbij steunen.
Op initiatief van de Waalse regering en met de steun van de Federale regering zal een ‘Taskforce’ worden opgericht waaraan ook de sociale partners deelnemen, en indien nodig, ook de lokale autoriteiten.
Deze taskforce moet pistes onderzoeken voor een industrieel plan.
De Federale en Waalse regeringen zullen de Europese Commissie contacteren:

  • in verband met een doeltreffende Europese industriële politiek ;
  • en in verband met een betere controle op invoer uit niet EU-landen door bedrijven en landen die de regels van de loyale concurrentie niet respecteren.

Parallel zal de Federale regering de mogelijkheid onderzoeken om de procedure van de wet-‘Renault’ aan te passen met als doel de nodige tijd te laten voor een eventuele overname van de activiteiten op de sites door andere ondernemingen.