11 dec 2006 10:37

Goedkeuring VN resolutie onderhandeling over een internationaal verdrag over wapenhandel

Op 6 december jl. ber jl. werd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te New York een resolutie aanvaard die het perspectief opent op een onderhandeling over een internationaal verdrag over de wapenhandel. De resolutie werd goedgekeurd door maar liefst 153 landen.

Op 6 december jl. ber jl. werd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te New York een resolutie aanvaard die het perspectief opent op een onderhandeling over een internationaal verdrag over de wapenhandel. De resolutie werd goedgekeurd door maar liefst 153 landen.

Minister De Gucht verheugt zich over de goedkeuring van een VN resolutie die het perspectief opent op een onderhandeling over een internationaal verdrag over de wapenhandel BRUSSEL, 8 december 2006 - Op 6 december jl. ber jl. werd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te New York een resolutie aanvaard die het perspectief opent op een onderhandeling over een internationaal verdrag over de wapenhandel. De resolutie werd goedgekeurd door maar liefst 153 landen. België was co-sponsor van de resolutie in de Eerste Commissie van de Algemene Vergadering en heeft actief bijgedragen tot de promotie ervan. "Ik ben uitermate verheugd dat onze inspanningen hebben geleid tot een positief resultaat. Ik meen dat een Internationaal Verdrag over de Wapenhandel zal leiden tot meer verantwoordelijkheidszin overal in de wereld om de wapenhandel aan transparante en duidelijke criteria te onderwerpen. Dit draagt bij tot een afbouw van het geweld en een opbouw van vrede en welvaart.", verklaarde Minister De Gucht hierover. "Ik heb mij vanaf het begin achter deze démarche geschaard. In juni heb ik op de VN Conferentie over de problematiek van de illegale handel in kleine wapens een persoonlijke oproep gelanceerd om onderhandelingen op te starten over een verdrag over de wapenhandel. Ondanks de moeilijkheden die ongetwijfeld zullen rijzen over de specifieke inhoud van zulk verdrag, is er vandaag een positief signaal gegeven dat ons aanmoedigt om onze ambitie binnen een redelijke termijn te realiseren." De nieuwe Secretaris-generaal van de VN zal nu overgaan tot het voorbereiden van de onderhandelingsfaze die na de volgende Algemene Vergadering in 2007 zou moeten kunnen aanvangen. "Wij zullen er alles aan doen opdat de onderhandelingen zo productief mogelijk zullen verlopen zodat er tegen september 2008 een concreet voorstel van verdrag kan worden voorgelegd ter ondertekening. Ik roep nu reeds alle betrokken landen op om hieraan mee te werken.", besloot Minister De Gucht.