16 jan 2009 11:25

Interprofessioneel akkoord 2009-2010

Inspanningen voor personen uit de risicogroepen en voor de actieve begeleiding en opvolging van werklozen

Inspanningen voor personen uit de risicogroepen en voor de actieve begeleiding en opvolging van werklozen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd. Die ontwerpen voeren het interprofessioneel akkoord 2009-2010 uit dat op 22 december 2008 werd gesloten en dat de inspanningen voor personen die tot de risicogroepen behoren en voor de actieve begeleiding en opvolging van werklozen verderzet.

Het eerste ontwerp verlengt voor 2009-2010 de werkgeversbijdrage van 0,10% die de inspanningen voor personen die tot de risicogroepen behoren financiert en de werkgeversbijdrage van 0,05% die het plan voor de actieve begeleiding en opvolging van werklozen financiert.

Het tweede ontwerp stelt bepaalde categorieën van werkgevers vrij van de bijzondere werkgeversbijdrage voor de  financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen ingesteld bij koninklijk besluit van 27 november 1996.