22 feb 2013 17:15

Monitoring relancestrategie

De Regering heeft in juli 2012 een relancestrategie opgestart met meer dan 40 concrete maatregelen. 

Een goede monitoring van deze relancemaatregelen is essentieel. Daarom werd het Planbureau gevraagd de uitvoering van alle relancemaatregelen nauwgezet op te volgen.

Het Planbureau heeft zijn eerste rapport aan de Regering bezorgd. Het is een stand van zaken van de vooruitgang van al deze maatregelen tot en met 31 januari 2013. 

De relancemaatregelen worden in 5 categorieën opgedeeld :

  • Versterking van de koopkracht van de burgers ;
  • Ondersteuning van de werkgelegenheid;
  • Ondersteuning van de competitiviteit van de bedrijven;
  • Controleren van de energieprijzen;
  • Ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling en innovatie.

Hier vindt u het voortgangsverslag van het Planbureau: http://premier.be/nl/monitoring-van-de-relancestrategie-van-de-federale-regering