Omzetting van de technische pijler van het vierde spoorwegpakket

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot en minister van Middenstand Denis Ducarme een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die zorgen voor de omzetting van de technische pijler van het vierde spoorwegpakket.

Beide ontwerpen zorgen voor de gedeeltelijke omzetting van de technische pijler van het vierde spoorwegpakket. Dit pakket is samengesteld uit de Europese richtlijnen 2016/797/EU over de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de EU, en 2016/798/EU over veiligheid op het spoor. Het voorontwerp van wet wijzigt daarvoor de Spoorcodex, terwijl het ontwerp van koninklijk besluit verschillende koninklijke besluiten wijzigt.

De omzetting van deze twee richtlijnen heeft als doel om de voorwaarden vast te stellen om het spoorwegsysteem van de EU interoperabel te maken. Dit moet diensten voor spoorvervoer binnen de EU en met derde landen faciliteren, verbeteren en ontwikkelen. Zo wordt bijgedragen aan de voltooiing van de eengemaakte Europese spoorwegruimte en aan de geleidelijke voltooiing van de interne markt. Het draagt ook bij tot de veiligheid op het spoorwegsysteem van de EU en de verbetering van de markttoegang voor spoorwegvervoerdiensten op verschillende wijzen.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten overlegd in de Ministerraad met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de technische pijler van het vierde spoorwegpakket