11 jun 2020 10:05

Open Horizon - Jaarverslag Enabel 2019

Het jaarverslag van Enabel staat online. In dit verslag blikt het ontwikkelingsagentschap terug op de activiteiten van de afgelopen jaren met een focus op 2019. Maar er wordt eveneens vooruit gekeken door de langetermijnstrategie uit de doeken te doen.

Coverfoto Jaarverslag Enabel

2030 is immers het jaar dat de internationale gemeenschap heeft vooropgesteld om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) te realiseren. Enabel heeft daarbij een rol te spelen. Om de werking van het agentschap beter te laten aansluiten bij de veranderende realiteit in de wereld werden vijf mondiale uitdagingen gekozen: vrede en veiligheid, klimaatverandering, sociale en economische ongelijkheid, menselijke mobiliteit en verstedelijking. In dit jaarverslag wordt uitgelegd waarom die keuzes gemaakt werden en hoe Enabel hier antwoorden op biedt.

Enabels core business is de uitvoering van de Belgische gouvernementele samenwerking. Die vertegenwoordigt 74% van de activiteiten. Het is en blijft de ambitie om een referentiespeler te zijn in de Belgische internationale samenwerking. We willen een gewilde partner in Afrika en het Midden-Oosten zijn en we willen onze impact vergroten.

Enabel is ook een overtuigde Europese speler die de ambitie van de EU ondersteunt om de samenwerking met de andere ontwikkelingsagentschappen verder te versterken. Enabel stelt daarom zijn ervaring ten dienste van andere nationale en internationale organisaties. In 2019 zijn dat niet alleen de Europese Unie, maar ook onder meer het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen, GIZ, AFD en Irish Aid.

Om de opdrachten van Enabel tot een goed einde te brengen wordt op zoek gegaan naar de meest gepaste expertise. Daarom werden partnerschapsakkoorden gesloten met verschillende Belgische overheidsdiensten, onderzoekscentra en universiteiten. Op die manier wordt de Belgische knowhow gebundeld en ten dienste gesteld van de internationale ontwikkeling.

Download het jaarverslag 2019