20 dec 2019 14:43

Overdracht van personeel van de FOD Financiën naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Sophie Wilmès en minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat personeelsleden van de federale overheidsdienst Financiën overdraagt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om vanaf 1 januari 2020 zelf in te staan voor de dienst van de verkeersbelasting en het betrokken personeel van de FOD Financiën over te nemen. Het ontwerp regelt de overdracht van deze personeelsleden.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.