05 apr 2006 12:26

OVSE-Voorzitter De Gucht roept Oezbekistan op om interne hervormingen door te voeren

Op de laatste bestemming van zijn rondreis in Centraal-Azië om de banden met de OVSE te versterken, heeft OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, in Oezbekistan gesproken met topfunctionarissen en afgevaardigden van de civiele maatschappij.

Op de laatste bestemming van zijn rondreis in Centraal-Azië om de banden met de OVSE te versterken, heeft OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, in Oezbekistan gesproken met topfunctionarissen en afgevaardigden van de civiele maatschappij.

OVSE-Voorzitter De Gucht roept Oezbekistan op om interne hervormingen door te voeren en civiele maatschappij te versterken. TASJKENT, 1 april 2006 - Op de laatste bestemming van zijn rondreis in Centraal-Azië om de banden met de OVSE te versterken, heeft OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, in Oezbekistan gesproken met topfunctionarissen en afgevaardigden van de civiele maatschappij. Tijdens deze gesprekken met President Islam Karimov en Minister van Buitenlandse Zaken Elyor Ganiev, verzekerde Minister De Gucht dat de OVSE bereid is om de dialoog met Oezbekistan voort te zetten, dit met het oog op een verdere verruiming van de samenwerking. "De Centraal-Aziatische landen spelen een belangrijke rol in de Organisatie. Daarom staat ze klaar voor een verdere samenwerking en voor het bespreken van concrete projecten in het kader van alle drie de OVSE-dimensies, zoals de strijd tegen het terrorisme, het bevorderen van een regionale economische samenwerking en het versterken van de civiele maatschappij," zo verklaarde hij. De OVSE-Voorzitter bevestigde dat de OVSE zich nog altijd inzet om haar werk evenwichtig over deze drie dimensies te verdelen, en dit met meer aandacht voor de economische en de ecologische dimensie, zonder daarbij het belang van de politiek-militaire en de menselijke dimensies te verminderen. "De prioriteiten van het Belgische Voorzitterschap, namelijk het transport, de georganiseerde misdaad en de energieveiligheid, versterken de economische en de ecologische dimensie en ze zijn bijzonder relevant voor Oezbekistan," zo stelde hij. OVSE-Voorzitter De Gucht zei ook dat hij hoopt dat de Regering overleg zou plegen met de OVSE-Coördinator voor Economische en Ecologische Activiteiten om initiatieven in dit domein uit te werken. Hij riep ook op om de civiele maatschappij te versterken, omdat deze een belangrijke rol speelt in de voortzetting van de democratische ontwikkeling. Hij toonde zich tevens bezorgd over de meldingen dat de druk op niet-gouvernementele organisaties de laatste maanden is toegenomen. De Belgische Minister bracht ook de zaak van meerdere personen ter sprake, die waren veroordeeld of wiens rechten naar verluidt waren geschonden. Hij riep de Oezbeekse leiders op om informatie te geven over de gebeurtenissen in Andijan in mei 2005. Een dergelijk initiatief zou de transparantie van het onderzoekproces ten goede komen en het zou "de Regering helpen om de oorzaken van problemen aan te pakken en tegelijk de daders van het geweld ter verantwoording te roepen. Dit om gelijkaardige voorvallen in de toekomst te voorkomen." Aan het einde van zijn bezoek herhaalde De Gucht dat het OVSE-Voorzitterschap uit de ervaring van alle deelnemende Staten zou blijven putten tijdens het hervormingsproces dat de Organisatie moet versterken.