16 jul 2021 17:54

Samenstelling en werking van de Adviesraad Gas en Elektriciteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de samenstelling en de werking van de Adviesraad Gas en Elektriciteit.

Het ontwerp beoogt de samenstelling en de werking van de Adviesraad Gas en Elektriciteit in overeenstemming te brengen met de wet van 29 april 1999 en sommige werkingsmodaliteiten te verduidelijken om rekening te houden met de huidige praktijk ter zake. Het ontwerp bevat onder andere bepalingen over de samenstelling, het budget, het voorzitterschap, de bevoegdheden en de besluitvorming van de Adviesraad.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.