25 feb 2005 16:00

Startbaanovereenkomsten

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling voor het jaar 2004 van het bedrag voor de financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling voor het jaar 2004 van het bedrag voor de financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector.

Sinds 2003 is het grootste deel van de middelen voor de financiering van de startbaanovereenkomsten, die van globale projecten in de openbare sector deel uitmaken, in de begroting van de sociale zekerheid ingeschreven. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beheert dit. Een klein deel blijft ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting. De RVA heeft voor 2004 het bedrag van de sociale zekerheid geschat op 25,5 miljoen euro. Het bedrag werd in de begroting van de RVA ingeschreven. Hiervan komt 9,6 miljoen van het globaal beheer en 15,9 miljoen euro van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid. De Ministerraad keurde dit laatste bedrag al goed (*). (*) op 23 december 2004.