18 dec 2013 20:45

Toekenning van het statuut van kritieke infrastructuur aan de site van het European Space Agency in Redu

De ministerraad kent het statuut van kritieke infrastructuur toe aan de site van het European Space Agency in Redu. De ministerraad neemt ook maatregelen om de site te beveiligen.

De ministerraad kent de site van het Europese Space Agency in Redu het statuut van kritieke infrastructuur toe en beveiligt de site volgens de normen opgelegd door het veiligheidscomité van de Europese Unie voor activiteiten van het Europese Global Navigation Satellites System (GNSS). In het kader van de operationele fase van haar GNSS-programma's, in het bijzonder Galileo, is de Europese Unie van plan haar industriële medecontractanten en partners die met de technische aspecten van de systemen zijn belast, de huisvesting, de werking en het onderhoud van de installaties en uitrusting op aarde en in de ruimte toe te vertrouwen. De lidstaten moeten geaccrediteerd zijn om die installaties en uitrusting te huisvesten. Daarvoor is het statuut van kritieke infrastructuur vereist. 

De ministerraad keurt hiertoe een ontwerp van overeenkomst tussen de ESA en de Belgische Staat goed, met als doel:

  • de ESA-site van Redu het statuut van kritieke infrastructuur toe te kennen
  • de verantwoordelijkheden van de partijen vast te leggen die uit dat statuut en de uitvoering ervan voortvloeien
  • de samenwerking tussen de ESA en de bevoegde Belgische overheden te stroomlijnen om de uitvoering van de beveiligings– en beschermingsmaatregelen optimaal te organiseren
  • een inspectiesysteem in te voeren om de naleving door de ESA van haar voortvloeiende verbintenissen te controleren