19 jul 2019 18:37

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister: drie subsidies (vzw 'Gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen', Paleis voor Schone Kunsten - Tentoonstelling 'Keith Haring. A retrospective' en vzw 'Brussels Major Events')
 • Justitie: 15 dossiers (afdrukken, leveren en afleveren van enveloppen en het bezorgen van postkoffers, SAS Infrastructuuroptimalisatie - crossborder, aankoop en/of verhuur van laptops en desktops, technical consultancy - GDPR, boeken, tijdschriften en databanken, en ramingsstaat van SD ICT, toelage aan de vzw Verzoeningscommissie - Bouw, financiële bijdrage van België aan UNIDROIT voor het jaar 2019, AIVD samenwerkingsovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst voor de jeugdbescherming - Franse en Vlaamse Gemeenschap, toelages Onthaalcentra SURYA, PAG-ASA, PAYOKE - voorlopige kredieten en IDP 26/04/2019, schriftelijke vertaling, multifunctionele receptie Gerechtsgebouw van Antwerpen en subsidies Steuncentra Seksuele delinquenten - CAB, UFC en UPPL)
 • Financiën:
  • 11 dossiers (occasionele schoonmaakprestaties van lokalen, onderhoud en/of aankoop van Infosphere Information Server licenties en Cognos licenties, onderhoud aan de applicatie UBO en E-Depo, voorbereiding OESO AEOI audit 2020, gunning E-audit, aanwerving service manager, bestelling in contract Smals, gunning schoonmaak lokalen Finance Tower Brussel, aankoop één automatisch bier- en wijnanalysetoestel en 12 digitale draagbare alcoholmeters, materiële uitbouw e-audit en gunning bewaking lokalen RAC Luik)
  • bijbestelling van 371 licenties Arbutus
 • Buitenlandse Zaken:
  • negen facultatieve toelagen (wereldcoalitie tegen de doodstraf: Tunesië AIM, DRC LPI, MALI HI siccom, Burundi CORD, Irak HALO Trust, Tchad MAG, Irak NRC, UA UNITAR Médiation)
  • aankoop van een gebouw (Residentie Marseille) en twee geblindeerde voertuigen
  • acht dossiers (toelage aan de Kamers van Koophandel, OVSE-CFE, OVSE-Open Skies, bijdrage aan UNSOS (Somalië) en EUISS, bijdrage aan het Centrum voor hedendaagse kunst Wiels en Europalia Internationaal, en Nieuwe stroomgroepen voor Bujumbura)
 • Defensie: tien dossiers (aankoop munitie, uitvoering van onderhoudswerken en herstellingen op voertuigen, aankoop van metalen koffers, uitbesteding van de facilitaire diensten FM, constructie opslagplaats, afgesloten parking en toegangswegen voor onderhoud voertuigen, constructie administratief gebouw, aanpassing bestaand gebouw en uitbreiding wachtlokaal, aanpassingswerken parking, aankoop crypto KIV78 voor F-16 en onderhoud van VENICE en WINNER en bijkomende interventies)
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
  • goedkeuring nieuwe nucleaire kaderconventie en vastlegging kredieten op het nucleair fonds
  • 21 dossiers (niet-recurrente en recurrente behoeften met betrekking tot de IDP provisie voor terrorisme en radicalisme, zes aankoopdossiers, aankoop van munitie kaliber 12, sportmateriaal, Google Maps-licenties voor FOCUS @ GPI en hondengeleiderskledij, subsidies HORECA, aankoop van eindapparatuur EUE, ter beschikking stellen van extern gespecialiseerd IT-personeel in het kader van het Europees project SIUEV, aankoop Firewalls applicaties in het kader van het project FOCUS, aankoop en uitbreidingen van de infrastructuur van het centraal systeem in het kader van het project FOCUS, depannage en slepen van voertuigen van meer dan 3,5 T, aankoop DBMS-licenties van het type Inter Systems Caché, vernieuwing van de IRU-licenties en aankoop van voertuigen)
  • verlenging van de opdracht voor de aanwervingsprocedure voor één niveau A2 ICT-manager ten laste van de personeelskredieten van AD Crisiscentrum
 • Energie: twee dossiers (dotatie Nationaal Instituut voor radio-elementen voor de verwerking van het verrijkt uranium voor 2019 en subsidie werking contactcel tussen ITER en de industrie voor 2019)
 • Ambtenarenzaken: zeven dossiers (Microsoft Premier Services, adviesopdracht organisatie en governance, bestelling PC’s en laptops, nieuwe loonmotor PersoPay, project PersoBIPay, event beheerstool en projectmanagement)
 • Mobiliteit:
  • bijdrage voor het lidmaatschap ITS.be voor 2019
  • steun voor verspreid vervoer en voor gecombineerd vervoer
  • FOD Mobiliteit & Vervoer: ondersteuning bij de conceptuele uitwerking en implementatie van een Business Continuity Plan
 • Maatschappelijke Integratie: toekenning van subsidies voor de federale tussenkomst in de huurwaarborgen voor de OCMW’s en voor de participatie en sociale activering voor de OCMW’s
 • Digitale Agenda:
  • publicatie lastenboek 'Ondersteuning bij de subsidiëring door het DG Digitale Transformatie', die het beheer van het Digital Belgium Skills Fund (DBSF) verzekert
  • werkpakket over de realisatie van aanpassingen aan de eBox dienstverlening gelabeld 'Registered Letters in e-Box'
  • dossier voor ter beschikkingstelling van een project manager naar aanleiding van project eBox
  • zeven werkpakketten over de bestelling van diensten die tot doel hebben de MyProfile jBOSS compatibele componenten te laten ontwikkelen door jBOSS experten
  • twee werkpakketten over de bestelling van diensten die tot doel hebben Digital Keys Security jBOSS compatibele componenten te laten ontwikkelen door jBOSS experten
 • Noordzee: bijdrage 2019 aan 'Paris memorandum of understanding on port state control'
 • Economie:
  • vier dossiers (consultancy BEST-project, consultancy XBRL-webenquêtes, bijdrage Continentaal Plat, en 1 eGov SAS system engineer)
  • verlenging van de consultancy-opdracht van een Windows-Sharepoint-systeemontwikkelaar
 • Administratieve Vereenvoudiging: drie dossiers voor de continuïteit van de lopende projecten van de dienst Administratieve Vereenvoudiging (modernisering en digitalisering van de Burgerlijke Stand, het only once-programma en het meetbureau van de DAV)
 • Personen met een beperking: open procedure voor de vertegenwoordiging van de Belgische Staat in het kader van de geschillen van DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid