17 dec 1996 16:00

Toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgele
genheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen