07 apr 2020 08:39

Toestand van de federale staatsschuld per eind maart 2020

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

 

In de loop van de maand maart 2020 is de schuld van de federale Staat met 10,189 miljard euro toegenomen, tot 414,657 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld gestegen met 8,201 miljard euro, en evolueerde zo tot 399,072 miljard euro per eind maart 2020.

Het netto te financieren saldo van de maand maart 2020 bedroeg 8,206 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 207,623 miljoen euro per eind maart.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3,201 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.

Staatsbon 1244 (3,10% 2012-2020) kwam op 4 maart 2020 op eindvervaldag, en werd terugbetaald voor een bedrag van 15,956 miljoen euro.

De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 1,988 miljard euro.

Eind maart 2020 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 88,80% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 88,15% op het einde van maart 2019. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind maart vorig jaar.