19 apr 2013 17:24

Verhoging minimumpensioenen en vakantiegeld gepensioneerden

De federale regering heeft op voorstel van vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle, bevoegd voor zelfstandigenpensioenen, een aantal pensioenverhogingen goedgekeurd. De verhoging gebeurt met de middelen uit de welvaartsenveloppe. Onder meer de minimumpensioenen worden vanaf september met 1,25% opgetrokken, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen.

Ook het vakantiegeld voor gepensioneerden gaat naar omhoog. Het is de eerste keer dat de verhoging van het vakantiegeld ook voor de laagste pensioenen zal gelden. Daardoor zien volgend jaar honderdduizenden gepensioneerden met een klein pensioen hun vakantiegeld voor de eerste keer met 8,6% stijgen.

Sinds begin deze maand heeft de federale regering ook de minimumgezinspensioenen van zelfstandigen en werknemers gelijkgeschakeld.

Concreet:

 • Het bedrag van de eerste inkomensgrens voor de berekening van het pensioen van werknemers wordt vanaf 1 januari 2013 met 2% verhoogd.
 • Het minimumrecht per loopbaanjaar wordt vanaf 1 september 2013 met 1,25% verhoogd.
 • Alle gewaarborgde minimumpensioenen worden vanaf 1 september 2013 met 1,25% verhoogd.
 • Voor het klein gewaarborgd minimumpensioen is er vanaf 1 januari 2014 een bijkomende verhoging met 2,51% (gezinsbedrag) en 0,80% (bedrag alleenstaande en overlevingspensioen)
 • Het vakantiegeld en de aanvullende toeslag worden verhoogd:
  • met 5% vanaf 1 mei 2013
  • met 3,43% vanaf 1 mei 2014
  • de gerechtigden op een uitkering als werknemer die lager is dan het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld genieten in mei 2014 een globale verhoging met 8,6%
 • De pensioenen van vijf jaar oud worden op 1 september 2013 en 1 september 2014 met 2% verhoogd.