26 apr 2013 15:16

Zelfstandigen : vergoeding ‘hulp van derden’ stijgt met 80 euro per maand

Sabine Laruelle, federaal minister van KMO’s en Zelfstandigen, en Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een Handicap, zijn blij dat de ministerraad vandaag, 26 april, hun ontwerp van Koninklijk Besluit heeft goedgekeurd dat de dagelijkse bijkomende vergoeding verhoogt voor arbeidsongeschikte zelfstandigen die kunnen genieten van hulp van een derde (1) .

Concreet stijgt de dagelijkse vergoeding voor hulp van een derde van 16,91 euro naar 20 euro, goed voor een maandelijkse verhoging van 80 euro.

Deze maatregel gaat met terugwerkende kracht van start vanaf 1 april 2013 en maakt deel uit van een akkoord tussen de sociale partners inzake de koppeling van welzijn aan de sociale uitkeringen.

(1) Wanneer u voor bepaalde taken in het dagelijks leven hulp van anderen nodig heeft, kunt u, bovenop uw ziekte-uitkering, aanspraak maken op een tegemoetkoming voor hulp van derden. Die tegemoetkoming is forfaitair. Bron: RIZIV