COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

18 jun 2021 16:22 Federale regeringsleden

Kitir en Khattabi verhogen klimaatsteun aan partnerlanden

Op voorstel van Meryame Kitir, minister van Ontwikkelingssamenwerking, en Zakia Khattabi, minister van Klimaat, keurde de ministerraad de besteding van een extra budget voor klimaatprojecten goed. Dit budget – 12 miljoen euro per jaar – komt bovenop het budget voor ontwikkelingssamenwerking en dient om onze partnerlanden te helpen om klimaatverandering het hoofd te bieden. "Dit maakt deel uit van een reeks maatregelen om het budget voor internationale klimaatfinanciering aanzienlijk te verhogen", zeggen Kitir en Khattabi. "Met deze regering nemen we alvast onze verantwoordelijkheid."

De COVID-pandemie maakt dat de aandacht voor klimaatverandering op de achtergrond is geraakt het voorbije jaar. De federale regering laat het echter niet bij woorden. Integendeel. Net zoals de strijd tegen COVID een gedeelde en wereldwijde verantwoordelijkheid is, is ook de bescherming van onze planeet een gedeelde verantwoordelijkheid. Bovendien is het tegengaan van klimaatverandering een kwestie van sociale rechtvaardigheid. De klimaatverandering treft de meest kwetsbaren eerst.

Ministers Meryame Kitir en Zakia Khattabi vinden het belangrijk dat deze federale regering niet bij de pakken blijft zitten. Deze extra federale bijdrage moet onze partnerlanden ondersteunen om de engagementen van het Akkoord van Parijs in te lossen. Daarnaast zullen de middelen ook gebruikt worden bij de uitvoering van klimaatspecifieke acties in domeinen waarin ons land bijzondere expertise heeft: duurzaam beheer van ecosystemen, duurzame landbouw en duurzame stedelijke sociaal-economische groei.

Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal