06 Sep 2023 14:19

Biodiversiteit en onderwijs gaan hand in hand

Deze woensdagochtend 6 september stelde de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het nieuwe educatieve platform Planeet Biodiversiteit voor, in aanwezigheid van Zakia Khattabi, federaal minister van Leefmilieu.

leerlingen

Minister Zakia Khattabi nam deze voormiddag deel aan de activiteiten die werden aangeboden aan leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar in de GO! Pacheco Basisschool te Brussel. Na afloop deelde de minister haar ervaring over het platform: Het verlies aan biodiversiteit raakt ons allemaal. Daarom is het nodig dat we actie ondernemen. Het goede nieuws is: elk van ons kan een bijdrage leveren aan het behoud van de natuur en de ecosystemen, zelfs via onze eetgewoonten. Dat is ook de boodschap van Planeet Biodiversiteit. De lancering van dit educatieve platform in het lager en middelbaar onderwijs, geeft me positieve hoop. Het helpt jongeren, aan de hand van eenvoudige tips, ontdekken hoe ze onze biodiversiteit kunnen beschermen.”

 Tot wie richt Planeet Biodiversiteit zich?

Deze gratis website biedt leerkrachten en animatoren praktisch en origineel lesmateriaal om het bewustzijn over biodiversiteitskwesties te vergroten, gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde informatie. De inhoud is afgestemd op de lesuren en bevat een praktisch dashboard voor gepersonaliseerde klasmonitoring. De educatieve tools zijn gericht op leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar (10-12 jaar) en de derde graad van de middelbare school (16-18 jaar).


Waarom dit educatieve platform?

Planeet Biodiversiteit biedt originele ideeën en activiteiten aan om biodiversiteit op een boeiende manier in de les te integreren.  Zo nodigen we leerkrachten en hun leerlingen uit om de oppervlakte van ontbossing te berekenen in de wiskundeles of de route te volgen die spaghetti bolognaise aflegt voordat het op ons bord belandt tijdens de les Nederlands. Het platform wil leerlingen laten nadenken over hun consumptiekeuzes, en hoe die keuzes de biodiversiteit – soms duizend kilometers verderop – beïnvloeden.

Via een quiz met vragen over het dagelijkse leven ontdek je je totemdier en leer je meer over jouw consumptieprofiel en de impact op de biodiversiteit van onze planeet.

Focus op voeding

Deze eerste module gaat over onze voeding. Binnen deze module worden thema’s zoals veeteelt, landbouwsystemen, ultrabewerkte voedingsmiddelen en zeevruchten behandeld. In de toekomst volgen nog andere modules.

Intensieve landbouw en veeteelt, industriële processen, ultrabewerkte voedingsmiddelen en overbevissing eisen hun tol van de natuur. Van de bron van het voedsel tot de wijze van productie, verwerking en verpakking, al deze stadia kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de biodiversiteit en ... voor de mens. Omdat we voor onze gezondheid afhankelijk zijn van de natuur en van voedsel, is het noodzakelijk dat onze landbouw- en kweekmethoden gezond en duurzaam zijn. De staat van de biodiversiteit en onze gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!

Wie zijn de initiatiefnemers van Planeet Biodiversiteit?

Dit project van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met WWF-België en GoodPlanet Belgium. "Voor dit project hebben we onze expertise gebundeld om leuke educatieve tools te ontwikkelen die leerlingen een heel concreet inzicht geven in de impact van hun dagelijkse eetgewoonten op de biodiversiteit. De leermiddelen werden gebaseerd op wetenschappelijke gevalideerde informatie en zijn gemakkelijk toegankelijk voor de leerkrachten. Op die manier helpen we leerkrachten complexe thema’s beter te begrijpen, zodat zij die kennis, ongeacht het onderwerp, kunnen doorgeven aan hun leerlingen.”

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de KU Leuven hebben ook bijgedragen aan dit initiatief.

Ga voor meer informatie naar https://planeetbiodiversiteit.be

Er is eveneens een brochure en poster beschikbaar. 

Onze geanimeerde video (ook beschikbaar met ondertitels) kan je via YouTube bekijken.

Perscontact

Een persdossier zal op aanvraag beschikbaar zijn. 


Annelies Wynant, woordvoerster van de FOD, annelies.wynant@health.fgov.be

GSM: 0485 73 44 05.