05 déc 2004 20:25

Chevalier wordt OVSE-gezant

De heer Pierre Chevalier werd door de Minister van Buitenlandse Zaken aangeduid als zijn Bijzonder Gezant voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

De heer Pierre Chevalier werd door de Minister van Buitenlandse Zaken aangeduid als zijn Bijzonder Gezant voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Zijn opdracht zal erin bestaan het Belgisch Voorzitterschap van de OVSE voor te bereiden. Ons land zal de OVSE voorzitten vanaf 1 januari 2006. Reeds vanaf 1 januari 2005 zal ons land deelnemen aan de trojka-vergaderingen (met Bulgarije en Slovenië). De OVSE legt zich prioritair toe op het ontwikkelen van mechanismen van conflictpreventie en crisisbeheer in Europa en stuurt waarnemers bij verkiezingen. De Bijzonder Gezant zal, in naam van de Minister van Buitenlandse Zaken, de contacten met de landen in de Balkan, Centraal-Azië en de Kaukasus intensiveren.