28 nov 2004 16:45

PB-Verhofstadt-De Wever (NVA) zoekt spijkers op laag water

Premier Verhofstadt vindt de kritiek van Bart De Wever (NVA) aan het adres van Prins Filip ongegrond.

Premier Verhofstadt vindt de kritiek van Bart De Wever (NVA) aan het adres van Prins Filip ongegrond.

Dat de Prins, na een geslaagde economische missie waar alle Gewesten aan deelnamen, zijn tevredenheid uitdrukt en de hoop uitspreekt dat de regio's nog nauwer gaan samenwerken, is volkomen evident. Een goede en intense samenwerking tussen de regio's is de lijn die deze regering expliciet volgt en wil volhouden. Dat is goed voor onze bedrijven en onze export. De kritiek van De Wever is ingegeven door andere motieven. Hij zoekt een incident, daar waar er geen is, om zo de echte agenda van zijn partij, nl. de splitsing van het land, verder op het voorplan te plaatsen en door te zetten.