18 jul 2014 13:37

1 op 5 geschorste werklozen stroomt door naar het OCMW

Brussel, 18 juli 2014. 1 op 5 van de gesanctioneerde personen moet een beroep doen op het OCMW. 7 op 10 van deze geschorste werklozen die bij het OCMW aankloppen, doen dit tijdens het eerste kwartaal na hun sanctie en blijven 1,4 kwartaal bij het OCMW.

Het onderzoek van de POD Maatschappelijke Integratie gaat na in welke mate de personen aan wie een sanctie van de RVA werd opgelegd, vanaf 2007 doorstromen naar een OCMW.

De RVA tracht de werklozen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen door hen aan te moedigen actief op zoek te gaan naar werk. Indien de inspanningen niet voldoende geacht worden, kan de RVA sinds 2002 sancties opleggen. Die kunnen gaan van een verlaging van de uitkering tot de definitieve schorsing van de werkloze. Deze personen kunnen na een schorsing een beroep doen op OCMW-steun.

Julien Van Geertsom, Voorzitter POD MI: “We stellen vast dat de gesanctioneerde werklozen niet direct na de schorsing een beroep doet op het OCMW. Sommigen vallen eerst terug op hun sociaal netwerk of op een kleine financiële reserve. Anderen hebben aan het einde van het eerste kwartaal werk gevonden of hebben hun situatie geregulariseerd en konden terugkeren naar de positie van uitkeringsgerechtigde werkloze. Het is daarna pas dat indien hun situatie niet geregulariseerd werd, ze zich na één of meerdere kwartalen na de schorsing tot het OCMW richten.

Van de 141.026 gesanctioneerde personen uit deze studie hebben er tijdens het eerste opgevolgde jaar 25.972 ten minste voor één kwartaal een beroep gedaan op OCMW-steun, ofwel 18,4%.

We merken op dat bijna de helft van de gesanctioneerde personen niet langer dan een kwartaal bij het OCMW blijft nadat ze de sanctie van de RVA kregen. 70,1% onder hen blijft maximaal twee kwartalen bij het OCMW. Personen die drie kwartalen of langer OCMW-steun krijgen, zijn eerder zeldzaam.

Uit verder onderzoek blijkt dat het aandeel van de gesanctioneerde werklozen in de totale OCMW-populatie, maandelijks 10% bedraagt van alle personen die door het OCMW geholpen worden.

Van de gesanctioneerde werklozen die bij een OCMW aankloppen doet 7 van de 10 dit tijdens het eerste kwartaal na de schorsing. Ze blijven weliswaar niet lang. Gemiddeld doet men maar een beroep op OCMW-steun gedurende 1,4 kwartaal. Dit bevestigt nogmaals de conclusies van onze studie uit 2012 die de stromen tussen werkloosheid, werk en OCMW onder de loep nam.” Julien Van Geertsom.

Alle documenten zijn beschikbaar op de website van de POD Maatschappelijke Integratie via deze link.