24 apr 2009 16:39

10 jaar Ombudsdienst voor de Pensioenen

De Ombudsmannen voor de Pensioenen stellen op maandag 4 mei 2009 het Jaarverslag 2008 van de Ombudsdienst Pensioenen voor op een persconferentie. Het is het tiende Jaarverslag.

Op het einde van de persconferentie zullen zij het Jaarverslag officieel overhandigen aan Mevrouw Marie Arena, Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden.

Sinds de oprichting van de Ombudsdienst Pensioenen in 1999 hebben de Ombudsmannen duizenden gepensioneerden kunnen helpen. Geregeld leidt hun interventie tot achterstallen en een hoger pensioen. Soms bestaat hun ombudswerk er ook in mensen wegwijs te maken in het zeer complexe pensioenlandschap of simpelweg hen te helpen om hun pensioenrechten te begrijpen. Hun actieradius beperkt zich echter niet tot het oplossen van individuele gevallen. De Ombudsmannen hebben in die 10 jaar een unieke helikopterview op alle wettelijke pensioenstelsels verworven (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, pensioenen in de Overzeese Sociale zekerheid, …). Dit verleent hun woord in de vorm van aanbevelingen aan de overheid en suggesties aan de pensioendiensten onmiskenbaar een grote autoriteit. Dit jaar zullen de Ombudsmannen op de persconferentie drie aanbevelingen voorstellen die onder meer een grotere harmonisatie nastreven van de pensioenwetten in de drie belangrijkste pensioenstelsels. De persconferentie heeft plaats in de vergaderzaal van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, WTC III, 2de verdieping, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel op maandag 4 mei e.k. om 10.30 u.