08 jun 2018 16:30

10e Federale Prijs Armoedebestrijding zet 3 duurzame projecten in de kijker

Brussel, 8 juni 2018. Slaatje Praatje, Racynes en L’ilot werden vandaag door het publiek gekozen als laureaten van de tiende editie van de Federale Prijs Armoedebestrijding. Aan elk van hen werd in aanwezigheid van Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Mathilde, een cheque ter waarde van 15.000 euro overhandigd.

Deze tiende verjaardag nodigde uit om zowel terug te blikken op de vorige edities als om een nieuw momentum te creëren voor een ambitieuze en duurzame toekomstvisie op armoedebestrijding. Daarom werd aan de projecten die de voorbije jaren genomineerd waren voor de prijs, gevraagd om hun toekomstvisie en uitdagingen te beschrijven om armoede tegen te gaan.

Uit een shortlist van 9 kandidaten die aan de hand van een presentatiefilmpje van maximum 30 seconden hun project helder en duidelijk uiteenzetten, werd met meer dan 6000 voorkeurstemmen de  3 laureaten gelauwerd.

Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Armoebestrijding: “Overheid en armoedeorganisaties zijn de weerskanten van een medaille. Ze houden elkaar scherp in de strijd tegen armoede. Armoedeorganisaties bereiken mensen op plaatsen waar armoede zich verbergt. Zij kunnen vaker de tijd nemen voor een rustig gesprek, voelen wat leeft in de samenleving. Vandaag zetten we drie organisaties voor hun inzet in de bloemetjes. Voor mij zijn zij de vertegenwoordigers van alle organisaties, die allemaal felicitaties verdienen.

Slaatje Praatje

Deze Vlaamse laureaat is een uitstekend voorbeeld van een grensoverschrijdende werking. Deze mobiele sociale kruidenier van vijf plattelandsgemeenten (Laarne, Wichelen, Berlare, Waasmunster en Buggenhout) die geografisch niet aan elkaar grenzen en die voorheen nog nooit hadden samengewerkt, is uniek in Vlaanderen. Iedere twee weken strijkt in elk van deze gemeenten een marktje neer met kwaliteitsvolle voeding en verzorgingsproducten.  Een vijftigtal vrijwilligers met armoede-ervaring zetten zich keer op keer in om de marktmomenten vlot te laten verlopen. Tijdens deze marktdagen is er tijd en ruimte voor ontmoeting en informatie-uitwisseling. Aan de hand van deze en andere versterkende activiteiten wil de mobiele sociale kruidenier mede door sociale tewerkstelling de zelfredzaamheid van mensen in armoede vergroten.

Slaatje Praatje buigt voedselhulp om tot structurele armoedebestrijding en kan andere gemeenten inspireren om grensoverschrijdende partnerschappen aan te gaan.

Racynes

Racynes VZW ontwikkelt in Wallonië acties in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting met een heel eigen filosofie op vlak van persoonlijke, educatieve en sociale ontwikkeling. Het doel is om mensen te ondersteunen in de richting van een betere integratie in de samenleving, en dit met respect voor hun fundamentele rechten (toegang tot onderwijs, cultuur, een sociaal leven, voeding, …). Niet alleen zijn hun activiteiten nuttig voor de samenleving, maar dragen ze ook bij tot de erkenning en vooral trots van alle deelnemers.

Bij aanvang in 2008 bestond de vzw slechts uit 1 trailer en 1 moestuintje. Over een periode van 10 jaar tijd groeide de organisatie uit tot een animatieboerderij die voor iedereen toegankelijk is.

Racynes is een prachtig voorbeeld van hoe een klein initiatief kan uitgroeien tot een lokaal goed ingebedde organisatie met linken en partnerschappen op een lokaal, regionaal, federaal en zelfs europees niveau.

L’Ilôt

L'Ilot is een begrip in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De organisatie is sinds 1960 actief in het begeleiden van daklozen via een aanbod aan diensten georganiseerd rond 5 assen: de meest dringende opvang, tijdelijke huisvesting, voeding, huisvesting, opleiding en tewerkstelling.

In het kader van de as 'huisvesting' heeft L'Ilot in 2015 een cel "Capteur et Créateur de Logements" (CCL) opgericht om menswaardige, duurzame en betaalbare 'huisvestingsoplossingen' te ontwikkelen voor de dak- en thuislozen. Het resultaat hiervan is dat ruim 40 personen gehuisvest worden per jaar. De gevonden en/of gecreëerde woningen worden gerenoveerd en/of beheerd in samenwerking met een sociaal Immobiliënkantoor. Alle geherhuisveste personen worden opgevolgd door de thuisbegeleidingsdiensten.

L’Ilôt legt de lat hoog! De ambitie bestaat eruit om de noden te lenigen inzake huisvesting van de hele Brusselse daklozensector zodat ongeveer 4000 personen geherhuisvest worden.

Alexandre Lesiw, Voorzitter a.i. POD Maatschappelijke Integratie: “Deze prijs is vooral een blijk van waardering van de maatschappij voor iedereen die dagelijks, discreet en vaak zelfs anoniem, de meest behoeftigen helpt. Er wordt ook een voorbeeld gesteld: een aanmoediging voor meer solidair engagement in onze maatschappij”.

Andere genomineerden

Niet enkel de 3 laureaten, maar ook de 6 andere genomineerden verdienen aandacht voor hun werking. Deze zijn Ruimtevaart vzw, RIMO Limburg, Samenlevingsopbouw Brussel, Mentor-Escale, RWADE en Le Monde des Possibles. Meer informatie over alle projecten is te vinden op www.prijs2018.be