15 mrt 2023 12:11

12 projecten voor in totaal 8 miljoen euro gefinancieerd door ministers Khattabi en Dermagne om circulariteit in België te stimuleren

Belgium Builds Back Circular (BBBC) maakt deel uit van het Nationale  herstel- en veerkrachtplan, en wordt uitgedragen door minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, en vicepremier en minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne. Met een  aantal projectoproepen gefinancierd met middelen uit het EU Fonds voor Herstel en Veerkracht willen de ministers circulaire ondernemers  ondersteunen die innovatieve ideeën hebben rond circulair  ontwerp en substitutie van zorgwekkende stoffen, om zo de overgang naar een circulaire economie in België aan te moedigen en te versnellen.Van

Vandaag werden de namen bekendgemaakt van de 12 winnaars van de eerste projectoproep en werd het startschot gegeven voor de tweede projectoproep Belgium Builds Back Circular. De eerste projectoproep ter waarde van 8 miljoen euro zocht naar innovatieve ideeën rond circulair ontwerp in de sector van fietsen, windturbines, gezondheidszorg en biomimicry. De financiële ondersteuning geeft de winnende organisaties en bedrijven nu de kans om hun ideeën voor circulair design van producten en diensten concreet uit te testen.

Zakia Khattabi: “De ontwerpfase is de bepalende factor om de milieuvoetafdruk van onze productie en consumptie te verkleinen. Eco-design gaat niet enkel over producten, maar ook over het systeem waarin de producten zich bevinden. Hun ontwerp moet herdacht worden om circulaire waardeketens mogelijk te maken.”

Er waren meer dan 40 kandidaturen voor de eerste BBBC projectoproep, waaronder 18 projecten over fietsen, 9 over biomimicry, 6 over gezondheidszorg en 5 over windturbines. De 34 projecten die voldeden aan de toelatingscriteria werden geanalyseerd door een jury van onafhankelijke externe deskundigen.

Voor de tweede oproep zal de focus liggen op substitutie van zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS en hormoonverstoorders. De tweede oproep zal ook opnieuw op zoek gaan naar circulaire oplossingen voor eco-design in de sector van machines en professioneel elektronica, kledij, binnenhuisinrichting en verpakkingsarme voedingsketens.
 
"Het is essentieel om het ontwerp zelf van een product te heroverwegen en te moderniseren. We kunnen en willen niet meer produceren zonder rekening te houden met de risico's voor ons milieu of onze gezondheid. Deze innovatieve projecten hebben de ambitie om alle belangrijke sectoren te beïnvloeden. Het is onze ambitie om de meest schadelijke stoffen te verwijderen uit de producten die wij dagelijks consumeren", aldus Pierre-Yves Dermagne.

Zie hieronder de winnaars van de eerste projectoproep Belgium Builds Back Circular binnen de verschillende thema's; 

Fietsen:
- Zevensporenplan |  E-bis 
- Alle kinderen op Wielekes | Wij Delen
- CYCLOOP | Bilmo
- Blue Bike Sharing for Life | Blue-mobility & VELO
- Velocirculaire | Mobiel 21

Windenergie:
- C-Blade. Circulaire oplossingen voor windturbinebladen | Sirris
- Ready4Decom | POM West-Vlaanderen

Gezondheidszorg:
- Biotransformation For the Future | GZA Ziekenhuizen
- De Circular Kickstart: Healthcare Challenge | The Circular Hub

Biomimetica:
- Biomimetische oppervlakten via lasertechniek | Sirris
- Permateria | Permafungi
- Léém | BC Materials