02 okt 2018 17:03

1,3 miljard euro aan overheidsuitgaven voor drugs-, alcohol-, tabaks- en psychoactieve medicatiebeleid

BRUSSEL, 2 OKTOBER 2018 – De Algemene Cel Drugsbeleid publiceert de "Monitoring van publieke uitgaven voor illegale drugs, alcohol, tabak en psychoactieve medicatie voor de periode 2014-2015".

De Algemene Cel Drugsbeleid is verantwoordelijk voor het regelmatig uitvoeren van analyses van overheidsuitgaven rond alcohol, tabak, psychoactieve medicatie en illegale drugs.

Deze monitoring inventariseert, zo nauwkeurig mogelijk, de directe uitgaven van overheidsinstanties (van de Federale overheid, en de Gemeenschappen en Gewesten) voor psychoactieve stoffen. Het gaat hier dus niet om het evalueren van de indirecte gevolgen van de consumptie ervan (zoals bijvoorbeeld ziekten veroorzaakt door tabak).

Dit werk is het resultaat van een uitgebreide samenwerking tussen de ministers die betrokken zijn bij het beleid rond psychoactieve stoffen.

In 2014 en 2015 werd jaarlijks gemiddeld 1,3 miljard € besteed aan beleid rond alcohol, tabak, illegale drugs en psychoactieve medicatie.

• Iets minder dan 60 % van deze bedragen werd besteed aan hulpverlening, namelijk de zorg/opvang en behandeling van patiënten. Het kan gaan om een ziekenhuisverblijf, maar ook om een ambulante behandeling in een gespecialiseerd centrum, zorg aan huis, online hulp, etc.

• Ongeveer 40 % van deze uitgaven werd besteed in het kader van de veiligheid, waaronder het werk van de rechtbanken, politiediensten, douane, controlediensten ...

• De rest van de uitgaven werd besteed aan preventie en schadebeperkende maatregelen.

Alcohol is goed voor ongeveer 55% van de uitgaven en is dus het voornaamste product in deze context. Dit komt neer op ongeveer 1 miljoen hospitalisatiedagen in 2014, alleen al voor een alcoholgerelateerde stoornis. Iets meer dan 30% van deze uitgaven heeft betrekking op illegale drugs en minder dan 1,5% heeft betrekking op uitgaven rond tabaksgebruik.

Het volledige rapport is beschikbaar op https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl 

Contactpersoon:

Kurt Doms : cel Drugs van de FOD Volksgezondheid: 0494/72 23 55