23 feb 2017 10:43

142.773 KANDIDATEN SOLLICITEERDEN VIA SELOR IN 2016

Brussel, 23 februari 2017 – Selor, het selectiebureau van de federale overheid publiceert zijn resultaten voor 2016. In totaal schreef Selor 6018 vacatures uit. Daarvan waren er 5.065 (zo’n 84%) bestemd voor de federale overheid, de andere jobs situeren zich vooral bij overheidsdiensten op andere niveaus. Voor de federale overheid betekent dit een stijging van het aantal vacatures van maar liefst 99% in vergelijking met 2015. Het totale aantal sollicitanten bij Selor volgde die positieve tendens en steeg met 77% tot 142.773 kandidaten in totaal.

 

Verdubbeling van het aantal vacatures t.o.v. 2015

In 2016 steeg het aantal vacatures tot 6.018, een stijging van 103% in vergelijking met 2015. Deze sterke stijging was hoofdzakelijk toe te schrijven aan de heropleving van de rekruteringen bij de federale overheid, het aantal vacatures steeg hier met 99% tot 5.065, na de wervingsstop van 2015 waardoor de cijfers toen enorm daalden (2.541 vacatures in 2015).


142.773 kandidaten solliciteerden via Selor in 2016
Het totaal aantal kandidaten steeg ten opzichte van 2015 met 77% tot 142.773 kandidaten in 2016 voor alle vacatures. In totaal screende Selor 104.853 kandidaten, een stijging van 55% t.o.v. 2015. Dit betekent dat Selor hun competenties screende in het kader van alle verschillende opdrachten waarvoor het verantwoordelijk is: selecties voor statutaire of contractuele jobs, selecties via de interne markt, bevorderingsselecties (interne promotie), testen georganiseerd voor de veiligheids- en bewakingssector en taaltesten. Deze cijfers bevestigen de aantrekkelijkheid van de federale overheid als werkgever, en de belangrijke rol van Selor als selectiebureau.


Andere opvallende cijfers
• De website van Selor werd in 2016 meer dan 6,5 miljoen keer bezocht, een stijging van 24,23% ten opzichte van 2015. Het aantal unieke bezoekers steeg ook met 6%.
• De Facebookpagina van Selor telt ondertussen meer dan 44.000 fans.
• 39% van de vacatures waren op master-niveau.
• De kandidaten waren hoofdzakelijk afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincies Henegouwen, Luik en Oost-Vlaanderen.
• De federale overheidsdiensten die het meest rekruteerden in 2016 waren de FOD Financiën, de FOD Justitie  en de FOD Binnenlandse Zaken. Deze drie overheidsdiensten waren samen goed voor 76% van alle vacatures bij de federale overheid.

 

Het volledige verslag van Selor voor het jaar 2016 is terug te vinden op de website van Selor.

 

Contact

Aurélie Damster
Communication Manager
T +32 (0)2 788 66 33
G +32 (0)473 27 85 05

E aurelie.damster@selor.be


Over Selor
Selor is het selectiebureau van de federale overheid en brengt kandidaten in contact met meer dan 150 potentiële werkgevers. Jaarlijks vullen we zo’n 3.000 vacatures in. Bij federale overheidsdiensten, maar net zo goed bij andere overheden. Wat telt zijn onze neutrale selectieprocedures die gelijke kansen voor iedereen garanderen. Diezelfde filosofie geldt voor al onze procedures, waar jaarlijks zo’n 100.000 kandidaten aan deelnemen. Selor werkt volledig digitaal. Solliciteren of inschrijven voor testen gebeurt steeds online. De kantoren van Selor bevinden zich in Brussel en daarnaast werkt Selor ook samen met de VDAB, Forem en Actiris.

Meer algemene info op www.selor.be, meer informatie voor HR-professionals op http://client.selor.be