17 mrt 2005 11:00

175-25 voorstelling van het beschermcomité

Uitnodiging voor de pers.

U bent van harte uitgenodigd op de persmeeting die volgt op de bijeenkomst van het beschermcomité 175-25, nu donderdag 17 maart om 18u, in het Egmont-paleis in Brussel.

Uitnodiging voor de pers. U bent van harte uitgenodigd op de persmeeting die volgt op de bijeenkomst van het beschermcomité 175-25, nu donderdag 17 maart om 18u, in het Egmont-paleis in Brussel.

U hebt er de gelegenheid om de voorzitters van het beschermcomité samen met de leden van de burgermaatschappij te ontmoeten, die aanvaard hebben om het project '175-25, Tijd voor ontmoetingen' te steunen. Deze personen vertegenwoordigen verschillende facetten van ons land: economie, cultuur, sport, wetenschap... U kunt er ook kennis nemen van de activiteiten die in het kader van '175-25' weerhouden zijn. Meer informatie : sabine.pauquay@belgium.fed.be