20 okt 2003 16:15

20031020-PB-Uitvoering werkgelegenheidsconferentie

De Eerste Minister heeft aan de resp. Voorzitters van de Verenigingen, de heren Jef Gabriels, Willy Taminiaux en Eric André een schrijven gericht waarin hij de medewerking vraagt van de plaatselijke besturen om van de projecten van de werkgelegenheidsconferentie een succes te maken.

De Eerste Minister heeft aan de resp. Voorzitters van de Verenigingen, de heren Jef Gabriels, Willy Taminiaux en Eric André een schrijven gericht waarin hij de medewerking vraagt van de plaatselijke besturen om van de projecten van de werkgelegenheidsconferentie een succes te maken.

De Eerste Minister heeft aan de resp. Voorzitters van de Verenigingen, de heren Jef Gabriels, Willy Taminiaux en Eric André een schrijven gericht waarin hij de medewerking vraagt van de plaatselijke besturen om van de projecten van de werkgelegenheidsconferentie een succes te maken. In de loop van de volgende maanden zullen de diverse maatregelen concreet vorm krijgen. Over de implementatie van deze en andere maatregelen wil de federale regering graag overleggen met de lokale besturen. In uitvoering van de werkgelegenheidsconferentie zullen een groot aantal leefloners een job aangeboden krijgen. Daartoe zullen er extra middelen vrijgemaakt worden voor de buurt- en de nabijheidsdiensten. De federale regering besliste ook om een substantiëel budget vrij te maken voor een uitbreiding van het stelsel van de dienstencheques. Het spreekt voor zich dat de federale regering voor de huidige lokale PWA-kantoren een belangrijke rol weggelegd ziet om de beoogde doelstelling van 25.000 volwaardige jobs te helpen realiseren. Over de financiering van de loopbaanonderbrekingsuitkeringen wil de federale regering het gesprek aangaan met de lokale besturen. Tenslotte besliste de regering ook om een rechtvaardiger stelsel van werkloosheidscontrole door te voeren zodat het "stempelen" of de gemeentelijke werkloosheidscontrole tot het verleden zal gaan behoren.