18 nov 2003 10:40

20031118-dringende mededeling-geen persconferentie na ministerraad

IN TEGENSTELLING TOT EERDER AANGEKONDIGD, VOLGT ER NA DE MINISTERRAAD GEEN PERSBRIEFING.

IN TEGENSTELLING TOT EERDER AANGEKONDIGD, VOLGT ER NA DE MINISTERRAAD GEEN PERSBRIEFING.

IN TEGENSTELLING TOT EERDER AANGEKONDIGD, VOLGT ER NA DE MINISTERRAAD GEEN PERSBRIEFING. WEL WORDT EEN PERSMEDEDELING VERSPREID EN ZAL DE PROGRAMMAWET UITZONDERLIJK OP HET INTERNET GERAADPLEEGD KUNNEN WORDEN OP HET ADRES WWW.PRESSCENTER.ORG.