10 jul 2018 17:05

2017: De strijd tegen de handel in bedreigde soorten wordt sterk opgevoerd

In 2017 werd het CITES-verdrag, dat de handel in bedreigde soorten reglementeert, uitgebreid met een aantal nieuwe soorten. De minister van Leefmilieu, Marie Christine Marghem, heeft het CITES-team van de FOD Volksgezondheid versterkt om het afleveren van vergunningen beter te beheren, en om de handel in door het CITES-verdrag beschermde planten en dieren beter te controleren.

Hierna de resultaten van vorig jaar.

Hierna de resultaten van vorig jaar.

In 2017 heeft de cel CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 2871 vergunningen (invoer, uitvoer en wederuitvoer) en 7189 certificaten (voor intracommunautaire handel) afgeleverd. Die zeer sterke stijging van de aanvragen voor certificaten (meer dan het dubbele van de voorgaande jaren) is te wijten aan het feit dat er nieuwe soorten werden toegevoegd aan bijlage 1 (die de meest bedreigde soorten beschermt) van het CITES-verdrag, waaronder de grijze roodstaartpapegaai, die zeer gegeerd is in België. In de Unie betreft de handel in levende dieren hoofdzakelijk papegaaien, landschildpadden en roofvogels.

De invoer van producten betreft hoofdzakelijk artikelen in reptielenleer en Afrikaans hardhout. 6000 m3 gezaagd afrormosiahout uit Kameroen en 2000 m3 gezaagd hout en stammen uit de Democratische Republiek Congo werden ingevoerd in België.

In september 2017 werd er een « inspectiecel Soorten » opgericht om toe te zien op de handel in hout en bedreigde soorten. De inspecteurs hebben 160 dossiers behandeld van oktober 2017 tot mei 2018. Ze hebben 121 specimens in beslag genomen: olifantentanden, opgezette dieren (waaronder een zwarte panter), koraal, doopvontschelpen, maar ook roofvogels en levende papegaaien. In totaal hebben de inspecteurs 57 pv’s van inbreuk opgesteld. Die inbeslagnamedossiers werden voor de rechtbank gebracht. Er vonden 24 verhoren plaats in samenwerking met justitie. De rechters spreken steeds strengere straffen uit: in oktober 2017 werd een Belgische burger veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf wegens het vangen van 334 schildpadden in Marokko.

De inspectiecel Soorten werkt actief samen met de Administratie der douane en accijnzen (voor de grenscontroles), de politie (voor gerichte operaties) en het FAVV. In de loop van het jaar 2017 hebben die diensten een totaal van 295 inbeslagnamedossiers geregistreerd. De experts van de FOD Volksgezondheid organiseren regelmatig opleidingen voor het personeel van de politie en van de douane.

Minister Marie Christine Marghem ziet door deze resultaten dat haar inzet in de strijd tegen milieucriminaliteit vruchten aflevert.  Door de betrokkenheid van nieuwe medewerkers bij de dienst CITES die de controles opdrijven, dragen zij effectief bij tot het behoud van bedreigde diersoorten.
 

Perscontact:
Jan Eyckmans, woordvoerder (NL) van de FOD Volksgezondheid 0495/25.47.24, jan.eyckmans@gezondheid.belgie.be .
Marie-Ange Dhondt, woordvoerder (NL) van Mv Marghem 04.499/97.65.47, marie.ange.dhondt@marghem.fed.be