22 jun 2023 12:00

In 2023 beloont de Federale Prijs Armoedebestrijding organisaties die zich inzetten voor een laagdrempelige toegang tot de gezondheidszorg

De Federale Prijs Armoedebestrijding van de POD Maatschappelijke Integratie beloont dit jaar personen, organisaties en projecten die zich inzetten voor laagdrempelige toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare doelgroepen.

Karine Lalieux, minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding: "Toegang tot gezondheidszorg lijkt vanzelfsprekend voor de overgrote meerderheid van de bevolking, maar blijft nog te vaak een luxe voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Daarom hebben we met de POD MI besloten om in 2023 de organisatiesdie zich elke dag inzetten om onze gezondheidszorg toegankelijker te maken, in de bloemen te zetten. Zoals elk jaar zal de Federale Prijs Armoedebestrijding de initiatieven van 3 organisaties belonen, één uit elke regio. Ik moedig de verenigingen en de OCMW’s ten zeerste aan om hun projecten in te dienen en ik kijk ernaar uit om hen dit najaar te ontmoeten tijdens de prijsuitreiking."

Toegang tot de gezondheidszorg: geen evidentie voor mensen in precaire situaties  

Laagdrempelig betekent dat een dienst wordt aangeboden aan mensen met weinig voorwaarden om toegang te krijgen. In 2022 moest 12,8 % van mensen met een armoederisico gezondheidszorgen uitstellen of annuleren omwille van financiële redenen, tegenover 4,6% van de totale bevolking. Maar een gebrek aan financiële middelen blijkt niet de enige drempel te zijn voor toegang tot de gezondheidszorg. Ook de slechte geografische spreiding van geregistreerde gezondheidscentra speelt een rol. Daarnaast heeft de covidcrisis een grote impact gehad op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidssector.

Dit heeft een directe impact op de algemene gezondheidstoestand van mensen die in precaire situaties leven. Daarom is het van groot belang de gezondheidszorg toegankelijker te maken voor kwetsbare doelgroepen.

Stel je kandidaat tot 8 september

Je kan een kandidatuur indienen tot 8 september 2023 (23u59) op de website. Na een publieke stemming, zal aan drie kandidaten - één per gewest - de Federale Prijs Armoedebestrijding 2023 worden toegekend. Elke laureaat ontvangt een bedrag van 10.000 €.