19 feb 2014 13:46

66.173 telewerkdagen of werkdagen in satellietkantoren bij de FOD Financiën in 2013

4.862 ambtenaren van de FOD Financiën hebben in 2013 « anders » gewerkt. In totaal vertegenwoordigt dit 66.173 dagen in 2013. 20 % van de ambtenaren heeft in 2013 dus op zijn minst één dag telewerk gedaan of in een satellietkantoor gewerkt.

Iedereen kan sinds 2012 telewerk doen bij de FOD Financiën en sinds 2013 bestaan er satellietkantoren. Financiën wil zoveel mogelijk medewerkers, waarvan de functie dit toelaat, toegang verlenen tot telewerk of tot het werken in een satellietkantoor.  Dat laatste concept houdt in dat een medewerker zijn taken kan vervullen in een gedecentraliseerd kantoor van de FOD dicht bij huis. 3 % van de medewerkers heeft in 2013 van deze nieuwe mogelijkheid gebruik gemaakt (in totaal goed voor 1.390 werkdagen in een satellietkantoor).

Vandaag, 20 februari, vindt er een studiedag plaats waarop de teamchefs toelichting krijgen bij deze nieuwe werkvormen. Hoe kan men van op afstand medewerkers begeleiden en aansturen? Het is de bedoeling om hen enkele instrumenten aan te reiken in het kader van de flexibiliteit op het werk.

Zie de video.