17 sep 2015 16:10

Aanbesteding van vier percelen voor de aankoop van voedingsmiddelen goedgekeurd

De ministerraad machtigt de minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus om een aanbesteding van vier percelen toe te wijzen.

In het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FAED) keurde de ministerraad op 19 maart 2015 een aanbesteding goed voor de aankoop van voedingsmiddelen. De middelen die door het FEAD werden aangekocht, stonden gratis ter beschikking van de voedselbanken. Op 12 juni 2015 volgde een deel van de tweede open aanbesteding waarbij negen percelen werden toegewezen. De overige vier percelen worden nu toegewezen op de ministerraad. Uiteindelijk blijven er nog twee percelen over waarvoor de aanbestedingsprocedure geannuleerd en opnieuw gelanceerd wordt.