19 dec 2020 06:48

Aanduiding twee Franstalige leden van het AFCO

De ministerraad gaat akkoord met de aanduiding van twee Franstalige leden van het Auditcomité van de Federale Overheid (AFCO).

Georges Ataya et Oliver Bogaert worden benoemd tot leden van het Auditcomité van de Federale Overheid (AFCO) voor een mandaat van zes jaar. 

Het ACFO is een orgaan samengesteld uit zeven onafhankelijke deskundigen, die samen over voldoende expertise beschikken op het vlak van overheidsactiviteiten, begrotingscyclus, nieuwe informatie- en communicatietechnologie, overheidsbeheer, publiek recht, interne controle, strategisch beheer en risicobeheersing.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.