02 apr 2021 17:41

Aanduiding van de adjunct-administrateur-generaal van de HVW

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de aanduiding van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW).

Vanaf 1 mei 2021 wordt Karen De Sutter voor zes jaar benoemd in de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal van de HVW.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.