24 sep 2021 13:53

Aanduiding van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de RVA

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot aanduiding van de houders van de managementfuncties van administrateur-generaal en van adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Worden aangesteld voor een periode van zes jaar:

  • Jean Marc Vandenbergh,  als administrateur-generaal
  • Axel Delvoie, als adjunct-administrateur-generaal

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning